Kalastuslain uudistaminen on käynnistynyt maa- ja metsätalousministeriössä syksyllä 2008.
Hanketta valmistelee laajapohjainen työryhmä sekä neljä jaostoa.

Uudistuksella pyritään edistämään kalastusharrastuksen ja -elinkeinon toimintaedellytyksiä. Kalastusopaskiltaa elinkeinojaostossa edustaa Markku Tiusanen ja varalla Erik Herlevi.

Kalastusoppaiden kannalta ensisijaisen tärkeää on se, että kalastusoppaat tullaan ottamaan uudessa laissa huomioon osana kalatalouden elinkeinoja. Kalastusoppaiden lupa-asia ratkeaa viimeistään uuden kalastuslain mukana. Voimme vain suomalaisen kalastusmatkailuelinkeinon vuoksi toivoa, että saamme pysyvän ja selkeän myönteisen ratkaisun asiaan. Suurin yksittäinen taho, joka on vastustanut oppaiden lupa-asian ratkeamista on Suomen ammattikalastajaliitto.

Annamme sivuilla tietoa elinkeinojaoston lausunnosta heti, kun se saadaan julkaista.

 

Lisää tietoa asiasta MMM:n sivuilla Sivuilla on myös linkki, jota kautta voit antaa palautetta kalastuslain kokonaisuudistuksesta.